1965
Doçentlik tezi

Seramik dekorasyon teknikleri ve bu tekniklere çağdaş Türk çömlekçiliğinde reform imkanları

1980

Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi'nden çıkan 228 sayfalık kitabım

"Jale Yılmabaşar, Seramikleri, Yöntemleri"
1980

Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi'nden çıkan Amerika'da ders kitabı olarak okutulan kitabım

"My Ceramics"
1990

Apa Ofset Basımevi'nde basılan 228 sayfalık kitabım
2006

Promat Matbaacılık tarafından basılan 436 sayfalık kitabım

2015

Promat Matbaacılık tarafından basılan 436 sayfalık kitabım